Witamy na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin.

Aktualności

06.02
Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2024 roku
Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Gminy Radzymin na temat projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2024 roku. Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od dnia 26.01.2024 r. do 02.02.2024 r....
04.12
Konsultacje społeczne projektu Uchwały Krajobrazowej dla Gminy Radzymin
plakat
Pre-konsultacje pozaustawowe projektu Uchwały Krajobrazowej dla gminy Radzymin Na mocy Zarządzenia Nr 0050.142.2023 z dnia 4 grudnia 2023 r., Burmistrz Radzymina ogłasza pre-konsultacje pozaustawowe projektu "Uchwały Krajobrazowej dla gminy Radzymin", czyli projektu uchwały w sprawie ustalenia...
29.12
Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin w sprawie projektu dokumentów
Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców na temat projektu dokumentów: pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzymin na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” i „Strategii Elektromobilności dla Gminy Radzymin na lata 2012-2027 z perspektywą do roku 2030”.  Uwagi...
17.11
Konsultacje społeczne - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2022BURMISTRZA RADZYMINAz dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w gminie Radzymin projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Radzymin na rok 2023. Na...
15.11
Konsultacje społeczne - Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Strategii Elektromobilności
ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2022BURMISTRZA RADZYMINAz dnia 15 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów: pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzymin na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” i „Strategii Elektromobilności dla...

Strony

Powrót na górę strony