Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin w sprawie projektu dokumentów

29.12

Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców na temat projektu dokumentów: pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzymin na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” i „Strategii Elektromobilności dla Gminy Radzymin na lata 2012-2027 z perspektywą do roku 2030”. 

Uwagi zostały zgłoszone telefonicznie oraz bezpośrednio do pracowników Urzędu, formularze konsultacyjne nie zostały wykorzystane.

Konsultacje odbyły się w terminie od 23 listopada do 2 grudnia 2022 roku.

Dziękujemy Mieszkańcom za udział w konsultacjach!

Raport z konsultacji znajduje się poniżej.

Powrót na górę strony