Akty prawne

USTAWY

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE

  • Uchwała Nr 617/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin
  • Uchwała Nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin
  • Uchwała Nr 587/XLI/2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów
  • Uchwała Nr 249/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzymin
  • Uchwała Nr 416/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Radzymin

POLECANE STRONY

 

 

Powrót na górę strony