Kalendarz konsultacji

Grudzień 2018

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Events of the day 11 Grudzień 2018 (wtorek)
Events of the day 12 Grudzień 2018 (środa)
Events of the day 13 Grudzień 2018 (czwartek)
Events of the day 14 Grudzień 2018 (piątek)
Events of the day 15 Grudzień 2018 (sobota)
Events of the day 16 Grudzień 2018 (niedziela)
Events of the day 17 Grudzień 2018 (poniedziałek)
Events of the day 18 Grudzień 2018 (wtorek)
Events of the day 19 Grudzień 2018 (środa)
Events of the day 20 Grudzień 2018 (czwartek)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Witamy na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin.

Aktualności

16.08
Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi na 2019 rok
W imieniu Burmistrza Radzymina zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze pożytku publicznego do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Radzymin z...
31.07
Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok"
Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych „Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.109.2018 z dnia...
25.06
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok
Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad...
20.06
Rozpoczęcie prac nad projektem Programu Współpracy Gminy Radzymin z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok - I etap konsultacji
Burmistrz Radzymina informuje, że zostały rozpoczęte prace nad Programem współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok i zaprasza Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz gminy Radzymin i jej Mieszkańców do wnoszenia propozycji/uwag. I etap konsultacji...
11.06
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin
Zgodnie z art. art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy są przeprowadzane na jej terenie konsultacje społeczne. Konsultowany projekt uchwały określa zasady...

Strony

Powrót na górę strony