Konsultacje społeczne - projekt programu współpracy z organizacjami społecznymi

22.09
infografika dotycząca konsultacji społecznych

W dniach 7-23 października 2022 roku odbywają się konsultacje społeczne dotyczące projektu programu współpracy w latach 2023-2024 gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz zainteresowanych mieszkańców. Uwagi i pomysły można będzie wnieść do projektu na kilka sposobów.

Gmina Radzymin zaprasza 10 października o godzinie 17:30 na spotkanie konsultacyjne do siedziby Centrum Aktywności Społecznej, ul. Konstytucji 3 Maja 4 w Radzyminie.

Ponadto uwagi i pomysły dotyczące projektu programu współpracy można będzie w czasie trwania konsultacji składać także w formie:

 1. mailowej na adres rwisniewskiatradzymin [dot] pl;
 2. papierowej, przesłanej na adres, Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Referat Partycypacji i Polityki Społecznej, ul. Konstytucji 3 Maja 19, 05-250 Radzymin (liczy się data stempla pocztowego);
 3. elektronicznej poprzez platformę www.konsultacje.radzymin.pl;
 4. wypełnionego formularza, wrzuconego do jednej z pięciu oznaczonych urn umieszczonych w następujących lokalizacjach:
  • Urząd Miasta i Gminy Radzymin, budynek A, pl. T. Kościuszki 2;
  • Urząd Miasta i Gminy Radzymin, budynek B, ul. Konstytucji 3 Maja 19
  • Urząd Miasta i Gminy Radzymin, budynek C, ul. Komunalna 2;
  • w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Konstytucji 3 Maja 4 w Radzyminie
  • w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Letniej 15 w Radzyminie.

Podstawę prawną konsultacji stanowi Zarządzenie Burmistrza Radzymina nr 0050.116.2022 z dnia 20 września 2022 r. opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Radzymin pod linkiem https://bit.ly/3fbddpO.

Kliknij tutaj, żeby przejść do formularza konsultacyjnego

Powrót na górę strony