Kalendarz konsultacji

Lipiec 2018

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Protokół ze spotkania otwartego w ramach konsultacji społecznych

24.04

W dniu 5 kwietnia 2017 r. w godzinach 17.00 - 19.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące budowy Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mokrą do ul. Wyszyńskiego.   Celem spotkania  było przedstawienie koncepcji budowy drogi, ze szczególnym uwzględnieniem trzech, poddanych pod konsultacje, wariantów, oraz zebranie pytań i uwag do planowanej inwestycji. Licznie przybyłym mieszkańcom założenia przedstawił  Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński  oraz przedstawiciel Firmy projektującej. W spotkaniu  wzięło udział ponad 100 osób – głównie mieszkańców gminy, będących właścicielami nieruchomości na terenach objętych projektowaną inwestycją, a także zainteresowani tematem radni Rady Miejskiej w Radzyminie i sołtysi.
Ze strony organizatora konsultacji w spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński,  Zastępca Burmistrza Jarosław Grenda, pracownicy merytorycznych  referatów Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, tj. Referatu Inwestycji i Referatu Partycypacji i  Polityki Społecznej oraz przedstawiciele Biura Projektowego, zajmującego się projektowaniem Drogi Północnej.  
Podstawa prawną prowadzonych konsultacji jest Zarządzenie nr 0050.23.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 10.03.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przebiegu projektowanej drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mokrą do ul. Wyszyńskiego w Gminie Radzymin.
Termin konsultacji został określony od 29 marca do 11 kwietnia 2017 r.
Dla podniesienia efektywności spotkania konsultacyjnego – materiały konsultacyjne w formie graficznej  były prezentowane na ekranie; poza tym  Referat Partycypacji i Polityki Społecznej przygotował (do udostępnienia zainteresowanym osobom) w formie papierowej mapki sytuacyjne (pojedyncze i zbiorcze) dotyczące  przebiegu trzech wariantów.

 

Powrót na górę strony