Galeria zdjęć

26.09.2017
Konsultacje społeczne w punkcie konsultacyjnym w Nowym Jankowie w dniu 16 i 17 września 2017 r.

W ramach konsultacji społecznych (II etap konsultacji obejmujący tzw. wyłożenie planu) zorganizowany został Nowym Jankowie, zgodnie z Indywidualnym Planem Konsultacji (stanowiącym podstawowy dokument w realizowanym projekcie z UE pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”), punkt konsultacyjny w dniach 16 i 17 września 2017 r.

05.09.2017
Konsultacje w punkcie konsultacyjnym w Nowym Jankowie w dniu 26.08.2017 r.

Zdjęcia zrobione w terenowym w punkcie konsultacyjnym  w Nowym Jankowie w dniu 26 sierpnia 2017 roku.

Terenowy punkt konsultacyjny to efektywna forma konsultacji, której podstawowym zadaniem jest przedstawienie jak największej liczbie mieszkańców Nowego Jankowa i pozostałych interesariuszy projektu planu oraz zebranie ewentualnych uwag do jego treści. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż technika ta jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób – mieszkańców gminy Radzymin, w tym przede wszystkim mieszkańców terenu objętego zmianą planu, mieszkańców okolicy (właścicieli nieruchomości i gruntów sąsiednich) oraz mieszkańców dalszych okolic. W celu zwiększenia dostępności dla mieszkańców zaplanowano jego organizację w sobotę  26 sierpnia 2017 r., w trakcie festynu integracyjnego w Sołectwie Nowy Janków. Tak więc  punkt konsultacyjny  został zlokalizowany w miejscu,  w którym  w tym dniu  licznie przebywali  mieszkańcy  gminy, w tym osoby,  do których trudno jest dotrzeć z informacją o konsultacjach bądź słabo zmotywowane do wzięcia w nich udziału u Na placu zabaw w Nowym Jankowie stanął namiot z logo Gminy Radzymina, pełniący rolę terenowego punktu konsultacyjnego.  W namiocie znalazły się nie tylko rysunki projektu planu, ale także plansze z wizualizacjami, formularze, na których można było złożyć oficjalne uwagi, a także broszury wydane w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, opisujące procedurę planistyczną.

10.04.2017
Spotkanie konsultacyjne w sprawie budowy Drogi Północnej

Zdjęcia z otwartego spotkania konsultacyjnego dotyczącego budowy Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mokrą do ul. Wyszyńskiego.

Celem spotkania  było przedstawienie koncepcji budowy drogi, ze szczególnym uwzględnieniem trzech, poddanych pod konsultacje, wariantów,  oraz zebranie pytań i uwag do planowanej inwestycji. Licznie przybyłym mieszkańcom założenia przedstawił  Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński  oraz przedstawiciel Firmy projektującej. W spotkaniu  wzięło udział ponad 100 osób.

25.01.2017
Partycypacja w planowaniu przestrzennym - spotkanie otwarte na temat planu miejscowego części obrębu Nowy Janków

Zdjęcia ze spotkania otwartego, które odbyło się 19 stycznia 2017 roku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem w ramach projektu grantowego pt. "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

03.01.2017
Warsztaty realizowane w UMiG z udziałem Ekspertów zewnętrznych

Zdjęcia z warsztatów realizowanych w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin z udziałem Ekspertów zewnętrznych, w ramach projektu grantowego pt. "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Powrót na górę strony