Kalendarz konsultacji

Grudzień 2020

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
Events of the day 1 Grudzień 2020 (wtorek)
Events of the day 2 Grudzień 2020 (środa)
Events of the day 3 Grudzień 2020 (czwartek)
Events of the day 4 Grudzień 2020 (piątek)
Events of the day 5 Grudzień 2020 (sobota)
Events of the day 6 Grudzień 2020 (niedziela)
Events of the day 7 Grudzień 2020 (poniedziałek)
Events of the day 8 Grudzień 2020 (wtorek)
Events of the day 9 Grudzień 2020 (środa)
Events of the day 10 Grudzień 2020 (czwartek)
Events of the day 11 Grudzień 2020 (piątek)
Events of the day 12 Grudzień 2020 (sobota)
Events of the day 13 Grudzień 2020 (niedziela)
Events of the day 14 Grudzień 2020 (poniedziałek)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Galeria zdjęć

26.09.2017
Konsultacje społeczne w punkcie konsultacyjnym w Nowym Jankowie w dniu 16 i 17 września 2017 r.

W ramach konsultacji społecznych (II etap konsultacji obejmujący tzw. wyłożenie planu) zorganizowany został Nowym Jankowie, zgodnie z Indywidualnym Planem Konsultacji (stanowiącym podstawowy dokument w realizowanym projekcie z UE pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”), punkt konsultacyjny w dniach 16 i 17 września 2017 r.

05.09.2017
Konsultacje w punkcie konsultacyjnym w Nowym Jankowie w dniu 26.08.2017 r.

Zdjęcia zrobione w terenowym w punkcie konsultacyjnym  w Nowym Jankowie w dniu 26 sierpnia 2017 roku.

Terenowy punkt konsultacyjny to efektywna forma konsultacji, której podstawowym zadaniem jest przedstawienie jak największej liczbie mieszkańców Nowego Jankowa i pozostałych interesariuszy projektu planu oraz zebranie ewentualnych uwag do jego treści. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż technika ta jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób – mieszkańców gminy Radzymin, w tym przede wszystkim mieszkańców terenu objętego zmianą planu, mieszkańców okolicy (właścicieli nieruchomości i gruntów sąsiednich) oraz mieszkańców dalszych okolic. W celu zwiększenia dostępności dla mieszkańców zaplanowano jego organizację w sobotę  26 sierpnia 2017 r., w trakcie festynu integracyjnego w Sołectwie Nowy Janków. Tak więc  punkt konsultacyjny  został zlokalizowany w miejscu,  w którym  w tym dniu  licznie przebywali  mieszkańcy  gminy, w tym osoby,  do których trudno jest dotrzeć z informacją o konsultacjach bądź słabo zmotywowane do wzięcia w nich udziału u Na placu zabaw w Nowym Jankowie stanął namiot z logo Gminy Radzymina, pełniący rolę terenowego punktu konsultacyjnego.  W namiocie znalazły się nie tylko rysunki projektu planu, ale także plansze z wizualizacjami, formularze, na których można było złożyć oficjalne uwagi, a także broszury wydane w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, opisujące procedurę planistyczną.

10.04.2017
Spotkanie konsultacyjne w sprawie budowy Drogi Północnej

Zdjęcia z otwartego spotkania konsultacyjnego dotyczącego budowy Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mokrą do ul. Wyszyńskiego.

Celem spotkania  było przedstawienie koncepcji budowy drogi, ze szczególnym uwzględnieniem trzech, poddanych pod konsultacje, wariantów,  oraz zebranie pytań i uwag do planowanej inwestycji. Licznie przybyłym mieszkańcom założenia przedstawił  Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński  oraz przedstawiciel Firmy projektującej. W spotkaniu  wzięło udział ponad 100 osób.

25.01.2017
Partycypacja w planowaniu przestrzennym - spotkanie otwarte na temat planu miejscowego części obrębu Nowy Janków

Zdjęcia ze spotkania otwartego, które odbyło się 19 stycznia 2017 roku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem w ramach projektu grantowego pt. "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

03.01.2017
Warsztaty realizowane w UMiG z udziałem Ekspertów zewnętrznych

Zdjęcia z warsztatów realizowanych w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin z udziałem Ekspertów zewnętrznych, w ramach projektu grantowego pt. "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Powrót na górę strony