Kalendarz konsultacji

Grudzień 2020

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
Events of the day 1 Grudzień 2020 (wtorek)
Events of the day 2 Grudzień 2020 (środa)
Events of the day 3 Grudzień 2020 (czwartek)
Events of the day 4 Grudzień 2020 (piątek)
Events of the day 5 Grudzień 2020 (sobota)
Events of the day 6 Grudzień 2020 (niedziela)
Events of the day 7 Grudzień 2020 (poniedziałek)
Events of the day 8 Grudzień 2020 (wtorek)
Events of the day 9 Grudzień 2020 (środa)
Events of the day 10 Grudzień 2020 (czwartek)
Events of the day 11 Grudzień 2020 (piątek)
Events of the day 12 Grudzień 2020 (sobota)
Events of the day 13 Grudzień 2020 (niedziela)
Events of the day 14 Grudzień 2020 (poniedziałek)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP

Uchwała Nr 647/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 3/11, 3/12, 5, 6/1, 6/2, obręb 04-02 na terenie miasta Radzymin

Uchwała Nr 646/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 4C

Uchwała Nr 645/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 05-09, na terenie Gminy Radzymin

Uchwała nr 612/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obrębu 01-07, na terenie Gminy Radzymin

Uchwała Nr 531/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 8

Uchwała Nr 516/XLV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina etap 7

Uchwała Nr 515/XLV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr 455/XL/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 315/XXVIII/2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr 474/XLI/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia  9 września 2014 r. dla części działki o nr ew. 9 obręb 01-05 w Radzyminie

 Uchwała Nr 441 /XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sieraków przyjętego uchwałą nr 131/X/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR 404/XXXVI/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nadma, na terenie gminy Radzymin – część A-1a

Uchwała Nr 363/XXXII/2017 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ruda, na terenie Gminy Radzymin – część A

Uchwała nr 349/XXXI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 3/11, 3/12, 5, 6/1, 6/2 obręb 04-02 na terenie miasta Radzymin

Uchwała Nr 315/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 października 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr 474/XLI/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2014 r. dla części działki o nr ew. 9 obręb 01-05 w Radzyminie

Uchwała Nr 88/VIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu 05-06 w Radzyminie

Uchwała Nr 453/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2014 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Uchwała Nr 382/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Uchwała Nr 302/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/VI/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/VI/2007 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin

Uchwała Nr 67/VI/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin obejmującej miasto Radzymin

Powrót na górę strony