Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP

Uchwała Nr 647/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 3/11, 3/12, 5, 6/1, 6/2, obręb 04-02 na terenie miasta Radzymin

Uchwała Nr 646/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 4C

Uchwała Nr 645/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 05-09, na terenie Gminy Radzymin

Uchwała nr 612/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obrębu 01-07, na terenie Gminy Radzymin

Uchwała Nr 531/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 8

Uchwała Nr 516/XLV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina etap 7

Uchwała Nr 515/XLV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr 455/XL/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 315/XXVIII/2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr 474/XLI/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia  9 września 2014 r. dla części działki o nr ew. 9 obręb 01-05 w Radzyminie

 Uchwała Nr 441 /XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sieraków przyjętego uchwałą nr 131/X/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR 404/XXXVI/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nadma, na terenie gminy Radzymin – część A-1a

Uchwała Nr 363/XXXII/2017 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ruda, na terenie Gminy Radzymin – część A

Uchwała nr 349/XXXI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 3/11, 3/12, 5, 6/1, 6/2 obręb 04-02 na terenie miasta Radzymin

Uchwała Nr 315/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 października 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr 474/XLI/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2014 r. dla części działki o nr ew. 9 obręb 01-05 w Radzyminie

Uchwała Nr 88/VIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu 05-06 w Radzyminie

Uchwała Nr 453/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2014 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Uchwała Nr 382/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Uchwała Nr 302/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/VI/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/VI/2007 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin

Uchwała Nr 67/VI/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin obejmującej miasto Radzymin

Powrót na górę strony