Kalendarz konsultacji

Listopad 2023

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia ograniczeń w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych na obszarze „Osiedla Centrum”

Od 21 do 30 czerwca 2022 roku zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie wprowadzenia na obszarze jednostki pomocniczej „Osiedle Centrum” w gminie Radzymin ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Konsultacje mają charakter lokalny. Ich celem jest uzyskanie opinii mieszkańców „Osiedla Centrum” w gminie Radzymin na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie wprowadzenia na obszarze jednostki pomocniczej „Osiedle Centrum” w gminie Radzymin ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – stanowiącej załącznik do ogłoszenia. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w szczególności poprzez: umieszczenie zagadnień do konsultacji na stronie internetowej gminy www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radzymin.pl, na Platformie internetowej konsultacji społecznych https://konsultacje.radzymin.pl/ oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w bud. A przy Placu Kościuszki 2, w bud. „B” przy ulicy Konstytucji 3 Maja 19 i w bud. „C” przy ulicy Komunalnej 2 Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

Ankietyzacja mieszkańców przeprowadzona będzie w formie:

  1. ankiety elektronicznej z wykorzystaniem internetowego formularza konsultacyjnego, dostępnego na Platformie konsultacji społecznych gminy Radzymin www.konsultacje.radzymin.pl;
  2. ankiety pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w postaci papierowej dostępnego w bud. A przy Placu Kościuszki 2, w bud. „B” przy ulicy Konstytucji 3 Maja 19 i w bud. „C” przy ulicy Komunalnej 2 Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

Raport przedstawiający wyniki konsultacji zostanie upubliczniony w terminie do 14 od daty zakończenia konsultacji na stronie www.konsultacje.radzymin.pl i www.bip.radzymin.pl.

Zapraszamy Mieszkańców do udziału w konsultacjach!

 

Zarządzenie nr 0050.84.2022 Burmistrza Radzymina z dnia 07.06.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostki pomocniczej „Osiedle Centrum” w gminie Radzymin projektu uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie

Załącznik nr 1 - projekt uchwały wraz z uzasadnieniem

Załącznik nr 2 - mapa „Osiedla Centrum”

Kliknij tutaj, żeby przejść do głosowania

Do pobrania: 
Powrót na górę strony