Kalendarz konsultacji

Wrzesień 2020

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Konsultacje społeczne

Ankieta konsultacyjna

Poznanie opinii mieszkańców w Gminie Radzymin

Przedmiotem konsultacji społecznych jest:

 

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Osiedle Centrum i nadania jej statutu.

 

 

Proponowane granice administracyjne Osiedla Centrum zostały określone w załączniku do projektu statutu.

https://bip.radzymin.pl/zarzadzenie/2492/zarzadzenie-nr-0050-53-2020

 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Radzymin.

 

Konsultacje mają zasięg ogólnogminny i przeprowadza się je na terenie gminy Radzymin w terminie: 21 maja  – 5 czerwca 2020 roku.

 

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety elektronicznej, która uruchomiona zostanie na niniejszej platformie 21 maja o godzinie 0:00 i aktywna pozostanie do 5 czerwca do godziny 23:59. Udział w ankiecie będzie musiał być potwierdzony jednorazowym, bezpłatnym hasłem SMS-em.

 

Wprowadzenie nowej jednostki pomocniczej na obszarze administracyjnym miasta Radzymin ma na celu usprawnienie zarządzania strategicznie istotnym dla codziennego funkcjonowania miasta obszarem. Granice Osiedla Radzymin obejmują teren ważny zarówno ze względu na historyczną przeszłość miasta, jak i jego obecny rozwój.

Wyznaczony teren charakteryzuje się dużą gęstością zaludnienia oraz równie gęstą siatką rozmieszczenia instytucji oraz punktów handlowych i usługowych. Ilość wzajemnych powiązań, przejawiających się w procesach demograficznych i gospodarczych zmienia kształt centrum oraz silnie oddziałuje na pozostałe obszary dynamicznie rozwijającego się miasta.

Ustanowienie jednostki pomocniczej ma na celu umiejętne pokierowanie rozwojem miasta z korzyścią dla mieszkańców. To chęć połączenia ochrony historycznej zabudowy miejskiej z wdrażaniem planów rozwoju, które pozwolą stworzyć nowoczesne centrum - atrakcyjne wizualnie i oddziaływujące na rozwój gospodarczy miasta i gminy.

Utworzenie Osiedla Centrum to pierwszy etap podziału miasta. Doświadczenia zdobyte przy realizacji tego przedsięwzięcia będą pomocne w przyszłości do przeprowadzenia w szerszej skali podziału administracyjnego miasta na jednostki pomocnicze.  Pozwoli to zwiększyć z jednej strony wpływ mieszkańców na najbliższe swoje otoczenie, a z drugiej  pomoże w harmonijnym, holistycznym i długoplanowym rozwoju miasta.

Wszelkich wyjaśnień związanych z konsultacjami udziela pani Monika Nowak, kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej, tel. 22 667 68 52, 600 933 916, mail: mnowak@radzymin.pl.  

Opinie dotyczące konsultacji przyjmowane są Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej, mail: mnowak@radzymin.pl.

 

Zapraszam Szanownych Mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach.

 

 

z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

mgr Krzysztof Dobrzyniecki

Głosowanie zostało zakończone dnia 2020-06-05
Powrót na górę strony