Kalendarz konsultacji

luty 2023

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Konsultacje społeczne

Ankieta konsultacyjna

dotycząca rozbudowy ulicy Ułańskiej w Gminie Radzymin w Gminie Radzymin

Projektowana inwestycja obejmuje rozbudowę ulicy Ułańskiej na odcinku od działki o numerze ewidencyjnym 98 do ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej. Na rozpatrywanym terenie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i działki niezabudowane. Istniejąca ulica Ułańska jest drogą klasy „L”, natomiast ulica Polskiej Organizacji Wojskowej drogą powiatową klasy „Z”. W stanie istniejącym ulica Ułańska jest drogą gminną o nawierzchni gruntowej, posiadającą pas drogowy o szerokości zmiennej od 5,00 do 6,30 m. Droga w stanie istniejącym nie posiada chodników i ścieżek rowerowych, a zjazdy na posesje są gruntowe. W ramach planowanej inwestycji nawierzchnia ulicy Ułańskiej zostanie wzmocniona oraz doprojektowane zostaną chodniki. Dokumentacja projektowa zakłada również budowę oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia.

Celem wykonywanej przebudowy jest poprawa stanu technicznego drogi, uporządkowanie infrastruktury, zapewnienie możliwości dojazdu do posesji dla lokalnych mieszkańców, sprawniejszy ruch pojazdów, a przede wszystkim wzrost poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Uprzejmie prosimy o opinię poprzez wypełnienie niniejszej ankiety.

Uwaga! W celu identyfikacji osoby wypełniającej ankietę, prosimy o podanie prawidłowego numeru PESEL. Dane te są niezbędne do weryfikacji liczby udzielonych odpowiedzi unikalnych. Odpowiedź unikalna jest to odpowiedź udzielona jednokrotnie przez tę samą osobę. Do analizy będą brane tylko odpowiedzi unikalne! W przypadku wypełnienia kilku ankiet przez tę samą osobę do analizy będzie wybrana ankieta internetowa, natomiast ankiety papierowe będą wszystkie unieważnione. Podane dane identyfikacyjne nie zostaną wykorzystane inaczej, niż zgodnie z celem w jakim zostały udostępnione. Wyniki ankiety będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień.

Prosimy oznaczyć właściwy wybór poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki przy wybranej przez Panią/Pana odpowiedzi. Udzielając odpowiedzi na pytanie należy zaznaczyć tylko jedno pole.

Plik PDF z mapą
Głosowanie zostało zakończone dnia 2018-12-20
Powrót na górę strony