Kalendarz konsultacji

Wrzesień 2020

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Wyniki ankiety

Ankieta konsultacyjna

dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Janków

Potrzeba zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowy Janków wynika z planowanej realizacji drogi wojewódzkiej  ( droga 635 - nowy przebieg) łączącej się z projektowanym węzłem „Wołomin” na drodze ekspresowej S-8 Warszawa - Białystok, która jest częścią  międzynarodowej trasy relacji Warszawa- Helsinki (tzw. Via Baltica). Plan dla obszaru sołectwa Nowy Janków będzie stanowił znaczącą zmianę związaną z projektowanym nowym układem komunikacyjnym oraz z przekształceniem gruntów rolnych na tereny nierolnicze, z możliwością wykorzystania na cele usługowe i przemysłowe. Plan stwarza korzystne warunki dla wykorzystania potencjału i aktywizacji gospodarczej obszaru zlokalizowanego przy strategicznym układzie komunikacyjnym.

1
Czy wie Pani/Pan o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nowy Janków – zgodnie z załącznikiem graficznym?
Tak
90.80% (79 głosów)
Nie
9.20% (8 głosów)
2
Jeśli „ tak”, to w jaki sposób dowiedziała się Pani/Pan o zmianie planu?
strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
72.22% (78 głosów)
Biuletyn Informacji Publicznej
9.26% (10 głosów)
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń
4.63% (5 głosów)
prasa lokalna
9.26% (10 głosów)
Inna odpowiedź (Pokaż odpowiedzi)
 • (1) sms
 • (1) inna
 • (1) nie wiedzialam o zmianie planu
 • (1)
 • (1) od mieszkańca jankowa
4.63% (5 głosów)
3
Jakie efekty według Pani/Pana powinny być osiągnięte po zmianie planu dla Nowego Jankowa?
rozwój budownictwa mieszkaniowego
13.64% (33 głosów)
przyciągnięcie inwestorów
13.64% (33 głosów)
poprawa infrastruktury technicznej
14.05% (34 głosów)
poprawa bezpieczeństwa na drogach
14.46% (35 głosów)
rozwój małej i średniej przedsiębiorczości
10.33% (25 głosów)
tworzenie warunków do zakładania własnej działalności gospodarczej
8.68% (21 głosów)
poprawa infrastruktury komunikacyjnej
10.74% (26 głosów)
zwiększenie ilości miejsc pracy
8.68% (21 głosów)
zwiększenie liczby mieszkańców
5.37% (13 głosów)
Inna odpowiedź (Pokaż odpowiedzi)
 • (1) powinno się rozpatrzyć pozytywnie składane w poprzednich latach wnioski o przekwalifikowanie działek leśnych na budowlane.
0.41% (1 głosów)
4
Jakie kwestie chciałaby Pani/chciałby Pan rozwiązać za pomocą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?
przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową
30.13% (47 głosów)
przeznaczenie terenu pod zabudowę zagrodową
4.49% (7 głosów)
przeznaczenie terenu pod usługi
15.38% (24 głosów)
przeznaczenie terenu pod przemysł
5.77% (9 głosów)
rozbudowa i budowa infrastruktury technicznej np. rozbudowa istniejących oraz wyznaczenie nowych dróg publicznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
31.41% (49 głosów)
urządzenie miejsc parkingowych
6.41% (10 głosów)
zakaz zabudowy
1.28% (2 głosów)
nie mam zdania
5.13% (8 głosów)
Inna odpowiedź
0.00% (0 głosów)
5
Czy uważa Pani/Pan, że w trakcie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego powinny być przeprowadzane konsultacje społeczne, a projektant powinien współpracować ze społecznością lokalną?
zdecydowanie tak
78.16% (68 głosów)
raczej tak
17.24% (15 głosów)
raczej nie
2.30% (2 głosów)
zdecydowanie nie
0.00% (0 głosów)
nie wiem/ nie mam zdania
2.30% (2 głosów)
6
Czy udział mieszkańców gminy Radzymin w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania przestrzennego jest na odpowiednim poziomie?
zdecydowanie tak
17.24% (15 głosów)
raczej tak
59.77% (52 głosów)
raczej nie
10.34% (9 głosów)
zdecydowanie nie
2.30% (2 głosów)
nie wiem/ nie mam zdania
10.34% (9 głosów)
7
Czy uważa Pani /Pan, że warto uczestniczyć w procedurze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego?
tak, gdyż w dyskusji i przy pomocy wniosków i uwag można dużo zmienić
66.67% (58 głosów)
tak, ale tylko jeśli plan dotyczy obszaru, położonego blisko mojego domu
25.29% (22 głosów)
nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałam /zastanawiałem
4.60% (4 głosów)
nie, gdyż urzędnicy i tak zrobią co chcą
1.15% (1 głosów)
nie mam zdania
2.30% (2 głosów)
8
Czy skorzysta Pani/Pan z konsultacji projektu planu w zorganizowanym blisko Pani/Pana miejsca zamieszkania punkcie konsultacyjnym?
zdecydowanie tak
39.08% (34 głosów)
raczej tak
41.38% (36 głosów)
nie wiem / nie mam zdania
12.64% (11 głosów)
raczej nie
6.90% (6 głosów)
zdecydowanie nie
0.00% (0 głosów)
9
Czy złożyła Pani / złożył Pan wniosek do planu?
Tak
13.79% (12 głosów)
Nie
86.21% (75 głosów)
10
Proszę podać Pani/Pana związek z obszarem objętym zmianą planu?
miejsce zamieszkania, bliskie sąsiedztwo
54.95% (50 głosów)
miejsce pracy poza produkcją rolniczą
4.40% (4 głosów)
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
3.30% (3 głosów)
miejsce spędzenia wolnego czasu, wypoczynku
25.27% (23 głosów)
Inna odpowiedź (Pokaż odpowiedzi)
 • (4)
 • (1) często przemieszczam się pomiędzy radzyminem a wołominem
 • (1) bywam tu przejazdem
 • (1) uważam, że to ważna zmiana i powinien w niej (jeżeli ma daną taką możliwość) każdy mieszkaniec gminy
 • (1) teren gminy
 • (1) nie mam
 • (1) sąsiedztwo radzymina
 • (1) przejazd do wołomina
12.09% (11 głosów)
11
Płeć:
kobieta
57.47% (50 głosów)
mężczyzna
42.53% (37 głosów)
12
Wiek:
mniej niż 17 lat
0.00% (0 głosów)
18 – 25
10.34% (9 głosów)
26 – 45
47.13% (41 głosów)
46 – 65
28.74% (25 głosów)
więcej niż 65 lat
13.79% (12 głosów)
13
Zatrudnienie:
nie pracuję
6.90% (6 głosów)
pracownik umysłowy/biurowy/naukowy
49.43% (43 głosów)
pracownik fizyczny
8.05% (7 głosów)
pracownik usług i handlu
5.75% (5 głosów)
emeryt/rencista
16.09% (14 głosów)
własna działalność gospodarcza
12.64% (11 głosów)
Inna odpowiedź (Pokaż odpowiedzi)
 • (1) urzędnik
1.15% (1 głosów)
14
Wykształcenie:
podstawowe
2.30% (2 głosów)
zawodowe
11.49% (10 głosów)
średnie
29.89% (26 głosów)
wyższe
54.02% (47 głosów)
w trakcie studiów
2.30% (2 głosów)
Powrót na górę strony