Kalendarz konsultacji

Listopad 2019

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Witamy na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin.

Aktualności

19.11
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019
Szanowni Państwo! Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.153.2018 z dnia 8 listopada 2018 r. określa się: • termin rozpoczęcia...
13.11
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin projektu Uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019
  Szanowni Mieszkańcy! Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.153.2018 z dnia 8 listopada 2018 r. określa się: • termin...
05.10
„Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” - aktywizacja, partnerstwo i partycypacja
Szanowni Państwo, na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Radzyminie w dniu 1 listopada 2018 roku, uchwalono „Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, stanowiący...
05.10
Nowe Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Radzymin
Szanowni Państwo! Zgodnie z art. art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy są przeprowadzane na jej terenie konsultacje z mieszkańcami gminy. Podjęta „nowa...
16.08
Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi na 2019 rok
W imieniu Burmistrza Radzymina zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze pożytku publicznego do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Radzymin z...

Strony

Powrót na górę strony