Kalendarz konsultacji

Październik 2021

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Witamy na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin.

Aktualności

18.12
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019
Budżet obywatelski jest demokratycznym procesem, w którym powierza się mieszkańcom prawo rozdysponowania części środków budżetu gminy na cele, które oni sami uznają za najważniejsze. Jego celem jest pobudzenie aktywności mieszkańców oraz włączenie ich w proces zarządzania gminą. Jest to jedna z...
30.11
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie rozbudowy ulicy Ułańskiej w gminie Radzymin
Na podstawie art. 5 a ust. 1 i ust. 2, art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Uchwały Nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych...
19.11
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019
Szanowni Państwo! Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.153.2018 z dnia 8 listopada 2018 r. określa się: • termin rozpoczęcia...
13.11
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin projektu Uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019
  Szanowni Mieszkańcy! Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.153.2018 z dnia 8 listopada 2018 r. określa się: • termin...
05.10
„Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” - aktywizacja, partnerstwo i partycypacja
Szanowni Państwo, na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Radzyminie w dniu 1 listopada 2018 roku, uchwalono „Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, stanowiący...

Strony

Powrót na górę strony