Kalendarz konsultacji

Sierpień 2021

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin (II etap)

24.05

Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Radzymina Nr 0050.66.2018 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin, upublicznionym w dniu 10 listopada 2018 r., określa się:

• termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 24 maja 2018 roku
• termin zakończenia konsultacji na dzień: 6 czerwca 2018 roku

Konsultacje odbędą się w formach: 1. zgłaszania uwag, wniosków, opinii i propozycji do projektu uchwały umieszczonego na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin https://konsultacje.radzymin.pl/, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym - przekazywanych przez interesariuszy osobiście w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, telefonicznie, faksem lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu, lub za pośrednictwem Internetu, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego. 2. wymiany informacji poprzez łączność elektroniczną.

Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego - dostępnego na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin https://konsultacje.radzymin.pl/, na stronie internetowej Urzędu www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym oraz w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym, a także w siedzibie Urzędu: w pok. nr 34 lub Biurze Obsługi Interesanta. Wypełniony formularz konsultacyjny należy przesłać do dnia 6 czerwca 2018 r. na adres e-mail: inforadatradzymin [dot] pl lub na adres pocztowy: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki2, 05-250 Radzymin, lub faksem: 22 786 51 95 - z adnotacją w tytule: „Konsultacje projektu uchwały”, lub dostarczyć do pok. nr 34, lub do Biura Obsługi Interesanta.

Celem konsultacji jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy zainteresowanych mieszkańców, także na etapie tworzenia dokumentu. Pozwoli to na uzgodnienie zapisów uchwały w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co bezpośrednio będzie się przekładało na jakość i efektywność przeprowadzanych konsultacji oraz na budowanie i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego i rozwijanie różnych form partycypacji społecznej w naszej Gminie.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie upublicznione na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin https://konsultacje.radzymin.pl, na stronie internetowej www.radzymin.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie konsultacji jest Halina Grzelak, Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej (pok. nr 34, e-mail: hgrzelakatradzymin [dot] pl tel. : 22 667 68 52, kom. 600 933 916.

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach!

Burmistrz Radzymina
/-/ Krzysztof Chaciński

W załączeniu:

 

Opracowanie: Halina Grzelak

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin

Formularz konsultacyjny

Zarządzenie Nr 0050.66.2018 Burmistrza Radzuymina z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin

Powrót na górę strony