Kalendarz konsultacji

Maj 2020

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Events of the day 21 Maj 2020 (czwartek)
Events of the day 22 Maj 2020 (piątek)
Events of the day 23 Maj 2020 (sobota)
Events of the day 24 Maj 2020 (niedziela)
Events of the day 25 Maj 2020 (poniedziałek)
Events of the day 26 Maj 2020 (wtorek)
Events of the day 27 Maj 2020 (środa)
Events of the day 28 Maj 2020 (czwartek)
Events of the day 29 Maj 2020 (piątek)
Events of the day 30 Maj 2020 (sobota)
Events of the day 31 Maj 2020 (niedziela)

Sprawozdanie z konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin w sprawie połączenia Sołectw Dybów Folwark i Stary Dybów oraz utworzenia Sołectwa Dybów Górki

24.01

Podstawa prawna, przedmiot i zasięg konsultacji.
Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Radzymin w sprawie połączenia Sołectw Dybów Folwark i Stary Dybów oraz utworzenia Sołectwa Dybów Górki zostały przeprowadzone na podstawie:

  • Statutu Gminy Radzymin (Uchwała Nr 8/III/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzymin (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 647 z późn. zm.);
  • Uchwały Nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 poz. 6405);
  • Uchwały Nr 617/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 poz. 7606);
  • Zarządzenia Nr 0050.4.2019 Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Radzymin projektu uchwały w sprawie połączenia Sołectw Dybów Folwark i Stary Dybów oraz utworzenia Sołectwa Dybów Górki.

Przedmiotem konsultacji społecznych był:
1) projekt uchwały w sprawie połączenia Sołectw Dybów Folwark i Stary Dybów oraz utworzenia Sołectwa Dybów Górki (w załączeniu);
2) projekty statutów Sołectw: Stary Dybów i Dybów Górki, stanowiące załączniki do projektu uchwały.
Proponowane granice administracyjne nowych sołectw zostały określone w załącznikach do projektów statutów.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy gminy Radzymin, posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do władz gminy.
Konsultacje miały zasięg ogólnogminny. Referatem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji był Referat Partycypacji i Polityki Społecznej. 
Konsultacje mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są dla organów Gminy Radzymin wiążące.

Termin konsultacji 
Konsultacje rozpoczęto w dniu 14 stycznia 2019 roku - zakończono w dniu 21 stycznia 2019 roku.

Działania informacyjne
Informacja o konsultacjach podlegała ogłoszeniu na platformie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym www.konsultacje.radzymin.pl, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl, w Biuletynie informacji Publicznej w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym www.bip.radzymin.pl, na tablicach ogłoszeń, a także na portalu społecznościowym www.facebook.com/GRadzymin.

Forma konsultacji
Konsultacje przeprowadzone zostały w formie:
1) elektronicznej z wykorzystaniem formularza ankiety konsultacyjnej, dostępnego na platformie internetowej do konsultacji społecznych https://konsultacje.radzymin.pl - ankieta on-line;
2) pisemnej z wykorzystaniem formularza ankiety konsultacyjnej w postaci papierowej dostępnego w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin;
3) otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami.

Sposób głosowania 
Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach mieszkaniec dysponował jednym głosem.

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

Na końcowy wynik głosowania składają się wyniki głosowania on-line oraz w postaci papierowej.

Uprawnionych do głosowania było łącznie – 19 600 mieszkańców gminy Radzymin
Głosowało 117 osób, co stanowi 0,60 % uprawnionych do głosowania, w tym: 
78 osób głosowało z wykorzystaniem elektronicznego formularza konsultacyjnego on-line, dostępnego na platformie internetowej do konsultacji społecznych www.konsultacje.radzymin.pl;
39 osób głosowało pisemnie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w postaci papierowej.

Łącznie ważnych głosów oddano – 113 w tym:
74 osób głosowało z wykorzystaniem elektronicznego formularza konsultacyjnego on-line,
39 osób głosowało pisemnie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w postaci papierowej

Łącznie głosów nieważnych oddano – 4 w tym: 
1 osoba poniżej 18 roku życia
3 osóby nieposiadające prawa głosowania (brak zameldowania).

WYNIKI GŁOSOWANIA

1. Czy akceptuje Pani/Pan projekt uchwały w sprawie połączenia Sołectw Dybów Folwark i Stary Dybów oraz utworzenia Sołectwa Dybów Górki?
Łącznie oddano ważnych głosów113 w tym:
1) jestem za - oddano łącznie 14 głosów (12,39%)
2) jestem przeciw - oddano łącznie 99 głosów (87.61%)
3) wstrzymuję się - oddano łącznie 0 głosów (0,00%)

 

2. Czy akceptuje Pani/Pan postanowienia statutów nowo powstających sołectw, stanowiące załączniki do projektu Uchwały?
Łącznie oddano ważnych głosów: 113 w tym:
1) jestem za - oddano łącznie 13 głosów (11,51%)
2) jestem przeciw - oddano łącznie 97 głosów (85,84%)
3) wstrzymuję się - oddano łącznie 3 głosy (2,65%)

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
/-/ mgr Krzysztof Dobrzyniecki

Sprawozdanie z konsultacji

Powrót na górę strony