Kalendarz konsultacji

Sierpień 2021

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin

11.06

Zgodnie z art. art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy są przeprowadzane na jej terenie konsultacje społeczne. Konsultowany projekt uchwały określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Radzymin. Ma on na celu doskonalenie procesu partycypacji społecznej i jest ważnym krokiem na drodze sukcesywnego budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Uchwala stwarza mieszkańcom gminy Radzymin różnorodne możliwości aktywnego uczestniczenia w procesie zwiększania i umacniania roli lokalnych społeczności w rozwoju lokalnym. Jest prawem lokalnym, a jej zapisy dotyczą ogółu mieszkańców. W związku z tym ma ona formę aktu prawa miejscowego, którego treść jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż obowiązująca uchwała Nr 570/XL/2010 Rady Miejskiej z dnia 3 sierpnia 2010 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin wymaga zastąpienia jej nową regulacją w związku z potrzebą upowszechniania różnych form konsultacji i konieczności weryfikacji procedury konsultacyjnej - adekwatnie do aktualnych potrzeb gminy. Dzięki niej możliwe będzie podniesienie jakości kontaktu samorządu z mieszkańcami gminy w zakresie konsultacji społecznych. Projekt uchwały został przygotowany przez Referat Partycypacji i Polityki Społecznej.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin

Powrót na górę strony