Kalendarz konsultacji

Wrzesień 2022

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie połączenia Sołectw Dybów Folwark i Stary Dybów oraz utworzenia Sołectwa Dybów Górki

07.01

Zgodnie z § 88 Statutu Gminy Radzymin (Uchwała Nr 8/III/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzymin (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 poz. 6405 z późn. zm.) i zarządzeniem nr 0050.4.2019 Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Radzymin projektu uchwały w sprawie połączenia Sołectw Dybów Folwark i Stary Dybów oraz utworzenia Sołectwa Dybów Górki, ogłasza się konsultacje społeczne w celu poznania opinii mieszkańców.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest:
1) projekt uchwały w sprawie połączenia Sołectw Dybów Folwark i Stary Dybów oraz utworzenia Sołectwa Dybów Górki (w załączeniu);
2) projekty statutów Sołectw: Stary Dybów i Dybów Górki, stanowiące załączniki do projektu uchwały.
Proponowane granice administracyjne nowych sołectw zostały określone w załącznikach do projektów statutów.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Radzymin, posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do władz gminy.
Konsultacje mają zasięg ogólnogminny i przeprowadza się je na terenie gminy Radzymin w terminie:

14-21 stycznia 2019 roku

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:
1) ankiety, w tym ankiety elektronicznej;
2) otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami; 
3) pisemnego zbierania opinii, uwag i propozycji w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (pok. nr 34).

Ankietyzacja mieszkańców prowadzona będzie w formie:

1) elektronicznej z wykorzystaniem internetowego formularza konsultacyjnego, dostępnego na Platformie konsultacji społecznych gminy Radzymin www.konsultacje.radzymin.pl - ankieta on-line (udział w ankiecie potwierdzony jednorazowym hasłem SMS);
2) pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w postaci papierowej dostępnego w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta 
i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2 (pok. nr 34) wraz z weryfikacją tożsamości na podstawie dowodu osobistego.

Otwarte spotkanie konsultacyjne

odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r. o godz. 18.00 
w siedzibie Publicznego Przedszkola „TEDDY” w Radzyminie,
Stary Dybów, ul. Myśliwska 27, 05-250 Radzymin

Raport przedstawiający wyniki konsultacji zostanie upubliczniony w Biuletynie Informacji Publicznej, na Platformie konsultacji społecznych gminy Radzymin, stronie internetowej gminy oraz na tablicach ogłoszeń w Sołectwach Dybów Folwark i Stary Dybów oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin.

Zapraszam Szanownych Mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach.

Burmistrz Radzymina
/-/ mgr Krzysztof Chaciński

Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Radzymin projektu uchwały w sprawie połączenia Sołectw Dybów Folwark i Stary Dybów oraz utworzenia Sołectwa Dybów Górki

Projekt uchwały w sprawie połączenia Sołectw Dybów Folwark i Stary Dybów oraz utworzenia Sołectwa Dybów Górki

Formularz ankiety konsultacyjnej

Powrót na górę strony