Kalendarz konsultacji

Październik 2021

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

02.11
Plakat Pumptrack

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Radzymin w zakresie utworzenia przestrzeni roboczo zwanej Placem Rekreacyjnym Nowa

PRZEDMIOTEM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH JEST:

zebranie opinii mieszkańców w sprawie utworzenia na terenie Gminy Radzymin przestrzeni roboczo zwanej Placem Rekreacyjnym Nowa.

LINK do ankiety

Przeprowadzenie konsultacji jest ważnym elementem realizacji projektu Budowa toru rowerowego „pumptrack” wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, skierowanego do realizacji w ramach Radzymińskiego Budżetu Partycypacyjnego 2020. Projektowany tor rowerowy powstanie na działce, której obszar wykracza poza potrzeby realizacyjne projektu. Jednak, aby utrzymać rekreacyjny charakter obszaru, w całości należącego do gminy Radzymin, postanowiono  stworzyć na nim Plac Rekreacyjny Nowa. Ze względu na nowatorskość pomysłu, jego zasięg oraz chęć stworzenia miejsca atrakcyjnego dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz dla osób dorosłych, przeprowadzenie konsultacji jest najlepszą formą zebrania informacji na temat oczekiwań, co do kształtu projektowanej przestrzeni.

 GDZIE POWSTANIE PLAC REKREACYJNY NOWA?

Lokalizacja Placu Rekreacyjnego Nova Radzymin

 
Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego konsultacje społeczne z tekstem dostępnym także w języku migowym.   

 

 

UPRAWNIONYMI DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH są mieszkańcy gminy Radzymin.

Konsultacje mają zasięg ogólnogminny i przeprowadza się je na terenie gminy Radzymin w terminie:

9 listopada 2020 – 11 stycznia 2021 roku.

PRZEBIEG KONSULTACJI

Planuje się zastosowanie kilku technik konsultacyjnych, takich jak:

 • platforma konsultacyjna;
 • ankiety elektroniczne i papierowe;
 • konkurs na najciekawsze pomysły dotyczące zagospodarowania Placu Rekreacyjnego Nowa - poprzedzony akcją informacyjną; REGULAMIN KONKURSU
 • analiza zebranych opinii.

W zależności od dalszych regulacji rządowych wprowadzających obostrzenia w przestrzeni publicznej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym SARS-CoV-2, konsultacje mogą być poszerzone o dodatkowe techniki konsultacyjne, tj.:

 • spotkanie world cafe;
 • podsumowujące spotkanie warsztatowe i budowanie makiety.

Wdrożenie w/w technik będzie możliwe tylko w przypadku braku zagrożenia zdrowia mieszkańców gminy w kontekście COVID-19.

 ANKIETYZACJA MIESZKAŃCÓW

prowadzona będzie w formie:

 1. elektronicznej z wykorzystaniem internetowej ankiety konsultacyjnej, dostępnej na platformie konsultacji społecznych gminy Radzymin pod adresem www.konsultacje.radzymin.pl - ankieta online;
 2. pisemnej z wykorzystaniem ankiety konsultacyjnej w postaci papierowej dostępnej w Biurze Obsługi Interesanta w budynku A Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, przy pl. Kościuszki 2 oraz w miejscach do tego wyznaczonych (urny w placówkach oświatowych w gminie Radzymin).

HARMONOGRAM KONSULTACJI

 1.  Opublikowanie informacji o konsultacjach: do 9 listopada 2020 roku;
 2. Otwarcie procesu konsultacji: do 17 listopada 2020 roku;
 3. Przyjmowanie ankiet z pomysłami mieszkańców: 17 listopada 2020 roku 14 grudnia 2020 roku;
 4. Konkurs dla mieszkańców: 17 listopada 2020 roku – 14 grudnia 2020 roku; REGULAMIN KONKURSU
 5. Analiza zebranych opinii – do 11 stycznia 2021 roku;
 6. Opublikowanie raportu podsumowującego konsultacje – do 11 stycznia 2021.

Raport przedstawiający wyniki konsultacji zostanie upubliczniony w Biuletynie Informacji Publicznej, na Platformie konsultacji społecznych gminy Radzymin oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin.

Wszelkie zapytania w sprawie konsultacji należy zgłaszać do pani Moniki Nowak, kierownika Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej: mnowakatradzymin [dot] pl, tel. 600 933 916.
Zapraszam Szanownych Mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach.

z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Dobrzyniecki

 

 

Powrót na górę strony