Kalendarz konsultacji

Sierpień 2021

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Słupno – Część 1

16.01

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) a także na podstawie: uchwały nr 28/IV/2007 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 marca  2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin obejmującej obręb SŁUPNO i obręb SIERAKÓW oraz uchwał zmieniających: nr 26/IV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2015 r. oraz nr 508/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. 
BURMISTRZ RADZYMINA  zawiadamia  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Słupno – Część 1.

Projekt - wyłożenie - lewy
Projekt - wyłożenie - prawy Rysunek - prognoza
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO O MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY RADZYMIN (OBRĘB SŁUPNO – CZĘŚĆ I)
Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Słupno
 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Słupno – Część 1

Powrót na górę strony