Kalendarz konsultacji

Grudzień 2018

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Events of the day 11 Grudzień 2018 (wtorek)
Events of the day 12 Grudzień 2018 (środa)
Events of the day 13 Grudzień 2018 (czwartek)
Events of the day 14 Grudzień 2018 (piątek)
Events of the day 15 Grudzień 2018 (sobota)
Events of the day 16 Grudzień 2018 (niedziela)
Events of the day 17 Grudzień 2018 (poniedziałek)
Events of the day 18 Grudzień 2018 (wtorek)
Events of the day 19 Grudzień 2018 (środa)
Events of the day 20 Grudzień 2018 (czwartek)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Słupno – Część 1

16.01

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) a także na podstawie: uchwały nr 28/IV/2007 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 marca  2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin obejmującej obręb SŁUPNO i obręb SIERAKÓW oraz uchwał zmieniających: nr 26/IV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2015 r. oraz nr 508/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. 
BURMISTRZ RADZYMINA  zawiadamia  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Słupno – Część 1.

Projekt - wyłożenie - lewy
Projekt - wyłożenie - prawy Rysunek - prognoza
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO O MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY RADZYMIN (OBRĘB SŁUPNO – CZĘŚĆ I)
Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Słupno
 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Słupno – Część 1

Powrót na górę strony