Kalendarz konsultacji

Wrzesień 2018

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Konsultacje w punkcie konsultacyjnym w Nowym Jankowie w dniu 26.08.2017 r.

05.09

Konsultacje społeczne w Gminie Radzymin projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu  Nowy Janków, zorganizowane w ramach projektu  pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, dofinansowanego ze środków UE.

Konsultacje w punkcie konsultacyjnym  w Nowym Jankowie w dniu 26.08.2017

Terenowy punkt konsultacyjny to efektywna forma konsultacji, której podstawowym zadaniem jest przedstawienie jak największej liczbie mieszkańców Nowego Jankowa i pozostałych interesariuszy projektu planu oraz zebranie ewentualnych uwag do jego treści. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż technika ta jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób – mieszkańców gminy Radzymin, w tym przede wszystkim mieszkańców terenu objętego zmianą planu, mieszkańców okolicy (właścicieli nieruchomości i gruntów sąsiednich) oraz mieszkańców dalszych okolic. W celu zwiększenia dostępności dla mieszkańców zaplanowano jego organizację w sobotę  26 sierpnia 2017 r., w trakcie festynu integracyjnego w Sołectwie Nowy Janków. Tak więc  punkt konsultacyjny  został zlokalizowany w miejscu,  w którym  w tym dniu  licznie przebywali  mieszkańcy  gminy, w tym osoby,  do których trudno jest dotrzeć z informacją o konsultacjach bądź słabo zmotywowane do wzięcia w nich udziału u Na placu zabaw w Nowym Jankowie stanął namiot z logo Gminy Radzymina, pełniący rolę terenowego punktu konsultacyjnego.  W namiocie znalazły się nie tylko rysunki projektu planu, ale także plansze z wizualizacjami, formularze, na których można było złożyć oficjalne uwagi, a także broszury wydane w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, opisujące procedurę planistyczną.  

Tak więc ta forma konsultacji pozwoliła nie tylko nagłośnić i przybliżyć jej przedmiot, ale  i dotrzeć do różnych osób. To także efektywny instrument edukacyjny z zakresu  gospodarki przestrzennej na poziomie gminnym. W punkcie byli obecni: moderator ( planista, urbanista) oraz dwie osoby do pomocy materialno – technicznej,  pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Radzymin,  a także ekspert (zewnętrzny, ze strony Grantodawcy) do spraw konsultacji społecznych – Pani Anna Hejda.

Punkt konsultacyjny to miejsce, w którym mieszkańcy mogli zapoznać się z materiałami konsultacyjnymi tj. projektem planu, mieli możliwość zgłoszenia swoich uwag   i ewentualnego złożenia ich na piśmie na przygotowanym formularzu, przedyskutowania z kompetentnymi osobami interesujących ich kwestii itp. Punkt działał, zgodnie z planem konsultacji objętych ww. projektem,  przez  6 godzin, tj. od godziny 14 do godziny 20.

Warte podkreślenia:  

Miejscowy Plan do dokument składający się części tekstowej i graficznej. Zdecydowana większość mieszkańców  ma problemy z odczytaniem jego treści, opracowanej w specjalistycznym języku. Nie każdy przecież ma wyobraźnię przestrzenną i na przykład  z płaskiego (dwuwymiarowego) rysunku umie sobie wyobrazić jak to będzie w rzeczywistości. Stąd też  pomysł, aby w punkcie konsultacyjnym był nie tylko projekt  planu w tradycyjnej/obligatoryjnej formie – ale i  trójwymiarowa wizualizacja. Dzięki temu powstały plansze, na których można było zobaczyć jak Nowy Janków będzie w przyszłości wyglądał. Jak będą przebiegać drogi, gdzie będzie można budować domy, a gdzie prowadzić działalność gospodarczą. Można powiedzieć, że powstał pełny komplet – projektanci przygotowali plan, wraz z opisem, a konsultanci na tej podstawie, przy pomocy techniki komputerowej, pokazali jak sukcesywna  realizacja tych planów  wpłynie na zagospodarowanie Nowego Jankowa i dynamiczny rozwój tej części gminy. 

Mieszkańcy mogli poczuć, że konsultacje są naturalną częścią życia  lokalnej społeczności, że mogą być nie tylko użyteczne, ale też nie wymagające dodatkowego wysiłku; są ponadto okazją do spotkań, wspólnych rozmów o przyszłości. Mogli  tym samym się przekonać, że Władze Gminy Radzymin  są autentycznie zainteresowane ich opiniami, „wychodzą niejako w teren” i zachęcają do zadawania pytań, zgłaszania uwag, interaktywnych kontaktów, dyskusji. Po 18.00 plac był zapełniony uczestnikami festynu, a w namiocie konsultacyjnym często trzeba było pracować na dwa stoliki. Pod koniec dnia na liście osób, które wzięły udział w konsultacjach było wpisanych 39 osób.

Tym samym Punkt konsultacyjny umożliwił:
- zebranie opinii od mieszkańców, którzy najprawdopodobniej nie wzięliby udziału w konsultacjach;
- dotarcie do konkretnych grup mieszkańców np. osób starszych i niepełnosprawnych;
- ze strony przedstawicieli Organizatora konsultacji – Burmistrza Radzymina - spotkać się z jak największą liczbą  mieszkańców.

Punkt konsultacyjny  skutecznie buduje  wizerunek  lokalnych Władz, otwartych  na partycypacyjne metody zarządzania gminą!

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia terenowego punktu konsultacyjnego,  w terminach:
• 16 września b.r. (sobota) w godzinach 10 -16
• 17 września b.r.  (niedziela) w godzinach 12-18

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Radzymin -  czekamy na Was w punkcie konsultacyjnym. Każdy jest mile widziany!  Rozmawiając o wspólnej przestrzeni sołectwa będziemy budowali wspólnotę lokalną.
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Nowego Jankowa, którzy nie byli na konsultacjach 26 sierpnia. Zapraszamy też, tych którzy już raz odwiedzili punkt konsultacyjny. Może mają jakieś przemyślenia lub wątpliwości - będzie okazja do konstruktywnej  dyskusji, bardzo cennej z punktu widzenia pracowników Urzędu, zaangażowanych i koordynujących procedurę planistyczną. 

Konsultacje w punkcie konsultacyjnym -  to dobrze i  pożytecznie spędzony czas!

Halina Grzelak - kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej

Powrót na górę strony