Konsultacje społeczne projektu Uchwały Krajobrazowej dla Gminy Radzymin

04.12
plakat

Pre-konsultacje pozaustawowe projektu

Uchwały Krajobrazowej dla gminy Radzymin

Na mocy Zarządzenia Nr 0050.142.2023 z dnia 4 grudnia 2023 r., Burmistrz Radzymina ogłasza pre-konsultacje pozaustawowe projektu "Uchwały Krajobrazowej dla gminy Radzymin", czyli projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Radzymin obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Określa się:

  • termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 11 grudnia 2023 roku
  • termin zakończenia konsultacji na dzień 22 grudnia 2023 roku

Składanie opinii, uwag i propozycji od 11 do 22 grudnia 2023 r.:

  • papierowo w siedzibach Urzędu Miasta i Gminy Radzymin:

- budynek „A”, plac T. Kościuszki 2 w Radzyminie – Biuro Obsługi Interesanta lub
- budynek „B”, ul. Konstytucji 3 Maja 19 w Radzyminie -pokój nr 14 oraz

  • drogą elektroniczną na e-mail: krajobrazatradzymin [dot] pl

Otwarte spotkanie informacyjno - konsultacyjnege dla wszystkich zainteresowanych, odbędzie się 11 grudnia 2023 r. o godzinie 17:00:
- w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, budynek „A”, plac T. Kościuszki 2, w sali konferencyjnej (pokój nr 23),
- online, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.  Spotkanie ma charakter otwarty, Aby wziąć w nim udział należy kliknąć w link do spotkania na platformie Microsoft Teams. Nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia.

Link dostępny pod adresem:  https://tinyurl.com/RadzyminKons

Materiały dotyczące konsultacji udostępnione do publicznej wiadomości:
- w Referacie Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, budynek „B”, (pokój nr 23) ul. Konstytucji 3 Maja 19, 05-250 Radzymin;
- na stronie internetowej gminy www.radzymin.pl ,  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radzymin.pl , na Platformie internetowej konsultacji społecznych https://konsultacje.radzymin.pl .

Wszelkich wyjaśnień związanych z konsultacjami udzielać będzie:
Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
tel: 22 6676827/25/23

Link do zarządzenia:
https://bip.radzymin.pl/zarzadzenie/7264/zarzadzenie-nr-0050-142-2023

Powrót na górę strony