Kalendarz konsultacji

Październik 2021

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Witamy na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin.

Aktualności

05.10
Nowe Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Radzymin
Szanowni Państwo! Zgodnie z art. art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy są przeprowadzane na jej terenie konsultacje z mieszkańcami gminy. Podjęta „nowa...
16.08
Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi na 2019 rok
W imieniu Burmistrza Radzymina zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze pożytku publicznego do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Radzymin z...
31.07
Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok"
Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych „Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.109.2018 z dnia...
25.06
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok
Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad...
20.06
Rozpoczęcie prac nad projektem Programu Współpracy Gminy Radzymin z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok - I etap konsultacji
Burmistrz Radzymina informuje, że zostały rozpoczęte prace nad Programem współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok i zaprasza Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz gminy Radzymin i jej Mieszkańców do wnoszenia propozycji/uwag. I etap konsultacji...

Strony

Powrót na górę strony