Kalendarz konsultacji

Listopad 2019

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Witamy na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin.

Aktualności

31.07
Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok"
Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych „Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.109.2018 z dnia...
25.06
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok
Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad...
20.06
Rozpoczęcie prac nad projektem Programu Współpracy Gminy Radzymin z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok - I etap konsultacji
Burmistrz Radzymina informuje, że zostały rozpoczęte prace nad Programem współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok i zaprasza Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz gminy Radzymin i jej Mieszkańców do wnoszenia propozycji/uwag. I etap konsultacji...
11.06
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin
Zgodnie z art. art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy są przeprowadzane na jej terenie konsultacje społeczne. Konsultowany projekt uchwały określa zasady...
25.05
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w...

Strony

Powrót na górę strony