Kalendarz konsultacji

Grudzień 2018

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Events of the day 11 Grudzień 2018 (wtorek)
Events of the day 12 Grudzień 2018 (środa)
Events of the day 13 Grudzień 2018 (czwartek)
Events of the day 14 Grudzień 2018 (piątek)
Events of the day 15 Grudzień 2018 (sobota)
Events of the day 16 Grudzień 2018 (niedziela)
Events of the day 17 Grudzień 2018 (poniedziałek)
Events of the day 18 Grudzień 2018 (wtorek)
Events of the day 19 Grudzień 2018 (środa)
Events of the day 20 Grudzień 2018 (czwartek)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radzymin

17.01

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych i współtworzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2018 roku organizacje pozarządowe działające na terenie naszej gminy, partnerów społecznych instytucjonalnych i gospodarczych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, a także wszystkich zainteresowanych poruszoną problematyką mieszkańców.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.10.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 17 stycznia 2018 r. określa się:

termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 18 stycznia 2018 roku, termin zakończenia konsultacji na dzień: 01 lutego 2018 roku.

Konsultacje odbędą się w następujących formach: 1. zgłaszania uwag, opinii, propozycji i wniosków do projektu programu otrzymanego pocztą tradycyjną; 2. zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu programu umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym; 3. zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu programu na formularzu udostępnionym w Biurze Obsługi Interesanta udostępnionego w siedzibie Urzędu przy Pl. T. Kościuszki 2, w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami pokój nr 3;

Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wypełnienie formularza konsultacji, który jest dostępny razem z projektem uchwały na stronie internetowej Urzędu www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym, a także w siedzibie Urzędu: w Biurze Obsługi Interesanta. Wypełniony formularz należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 lutego 2018 roku na adres e-mail: srodowiskoatradzymin [dot] pl," target="_new">srodowiskoatradzymin [dot] pl, faks 22 786-51-95, adres pocztowy: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, lub dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie upublicznione na stronie internetowej www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin. O zasadności przyjęcia uwag dotyczących programu ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz.

Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym, najważniejszym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Program powinien być adekwatny do specyfiki i potrzeb lokalnej społeczności oraz odnosić się do zdiagnozowanych potrzeb społecznych. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji oraz mieszkańców. Udział w pracach nad dokumentem poszczególnych podmiotów pozwoli na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron i umożliwiały większe utożsamianie się z nimi, co oczywiście bezpośrednio będzie się przekładało na efektywność realizacji programu.

To od Państwa zaangażowania i aktywności zależy jakość opracowywanego dokumentu. Mam nadzieję, że konsultacje będą efektywne, a uczestniczące w nich strony będą rzeczywiście zainteresowane wspólnym wypracowaniem rozwiązań. Zachęcam do zapoznania się z treścią projektu programu i wzięcia udziału w konsultacjach.

Dodatkowe informacje w zakresie konsultacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 667-68-70 lub za pośrednictwem poczty e- mail: srodowiskoatradzymin [dot] pl," target="_new">srodowiskoatradzymin [dot] pl, lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2 pok. nr 3.

Burmistrz
/-/ mgr Krzysztof Chaciński

Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2018 roku

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG i PROPOZYCJI DO PROJEKTU PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RADZYMIN W 2017 ROKU

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2018 roku

Powrót na górę strony