Kalendarz konsultacji

Grudzień 2018

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Events of the day 11 Grudzień 2018 (wtorek)
Events of the day 12 Grudzień 2018 (środa)
Events of the day 13 Grudzień 2018 (czwartek)
Events of the day 14 Grudzień 2018 (piątek)
Events of the day 15 Grudzień 2018 (sobota)
Events of the day 16 Grudzień 2018 (niedziela)
Events of the day 17 Grudzień 2018 (poniedziałek)
Events of the day 18 Grudzień 2018 (wtorek)
Events of the day 19 Grudzień 2018 (środa)
Events of the day 20 Grudzień 2018 (czwartek)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radzymin

24.11

Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Radzymin.  Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Radzymina Nr 0050.104.2017 z dnia 8 listopada 2017 r., upublicznionym w dniu  9 listopada 2017 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 0050.114.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 22 listopada 2017 r. w zakresie terminu konsultacji, określa się:

• termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 24 listopada 2017 roku
• termin zakończenia konsultacji na dzień: 7 grudnia 2017 roku

Konsultacje odbędą się w następujących formach:

1. uczestnictwa w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które jest zaplanowane na dzień 4 grudnia 2017 r. od godz. 18.00  do 19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2;
2. zgłaszania uwag, opinii, propozycji i wniosków do projektu uchwały otrzymanego pocztą elektroniczną (w szczególności dotyczy to Rady Sportu, klubów sportowych prowadzących na terenie gminy statutową działalność sportową oraz Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu);
3. zgłaszania uwag, wniosków, opinii i propozycji do projektu uchwały umieszczonego na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin https://konsultacje.radzymin.pl/, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym oraz w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym;
4. zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu uchwały udostępnionego w siedzibie Urzędu w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej (pok. nr 34), na tablicy ogłoszeń  i w Biurze Obsługi Interesanta;
5. osobą wyznaczoną do kontaktu jest Halina Grzelak, Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej (pok. nr 34, e-mail: hgrzelakatradzymin [dot] pl (hgrzelakatradzymin [dot] pl), tel. : 22 667-68-52, kom. 600 933 916).

Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wypełnienie formularza  konsultacji, który będzie dostępny razem z projektem uchwały na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin https://konsultacje.radzymin.pl/, na stronie internetowej Urzędu www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym oraz w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym, a także  w siedzibie Urzędu: w pok. nr 34 lub Biurze Obsługi Interesanta. Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 5 grudnia 2017 r.  na adres e-mail: inforadatradzymin [dot] pl lub hgrzelakatradzymin [dot] pl, lub na adres pocztowy: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki2, 05-250 Radzymin, lub faksem: 22 667-68-99 - z adnotacją w tytule: „Konsultacje projektu uchwały ws. sportu”, lub dostarczyć do pok. nr 34, lub do Biura Obsługi Interesanta.

Celem konsultacji jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli  organizacji pozarządowych  statutowo działających w obszarze sportu oraz zainteresowanych mieszkańców. Pozwoli to na uzgodnienie zapisów uchwały  w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co  bezpośrednio będzie się przekładało na  jakość i efektywność realizowanych zadań publicznych, a także na budowanie i umacnianie partnerstwa  pomiędzy samorządem a sektorem społecznym i pozarządowym  w naszej Gminie.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie upublicznione na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin https://konsultacje.radzymin.pl, na stronie internetowej  www.radzymin.pl i   w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

Dodatkowe informacje w zakresie konsultacji można uzyskać pod numerem tel. 22 667-68-52, kom. 600 933 916 lub za pośrednictwem poczty e-mail: hgrzelakatradzymin [dot] pl lub osobiście w pok. nr 34 w głównej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Pl. T. Kościuszki 2.

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach!

Burmistrz Radzymina
/-/ Krzysztof Chaciński

Opracowanie: Halina Grzelak - kierownik Referatu  Partycypaucji i Polityki Społecznej

W załączeniu:

 

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radzymin

Formularz konsultacyjny

Powrót na górę strony