Kalendarz konsultacji

Wrzesień 2018

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

10.11

Roczny program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi - odnoszącym się do specyfiki i potrzeb lokalnej społeczności. Projekt programu na rok 2018 powstał partycypacyjnie - z czynnym udziałem sektora społecznego, zgodnie z podstawową zasadą, jaką jest partnerstwo z organizacjami pozarządowymi. Formy konsultacji i narzędzia konsultacyjne zostały dostosowane do wielkości i potencjału lokalnego sektora pozarządowego.

Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, było włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji oraz mieszkańców. Udział w pracach nad dokumentem poszczególnych podmiotów pozwolił na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron i umożliwiały większe utożsamianie się z nimi, co oczywiście bezpośrednio będzie się przekładało na efektywność realizacji programu.

Do wzięcia udziału w konsultacjach zaproszono organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie naszej gminy, partnerów społecznych i instytucjonalnych, w tym przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy, a także wszystkich, zainteresowanych działaniem na rzecz lokalnej społeczności mieszkańców.

 Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Powrót na górę strony