Kalendarz konsultacji

Lipiec 2018

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie przebiegu projektowanej Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mokrą do ul. Wyszyńskiego w Gminie Radzymin

16.03

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z  uchwałą Nr 570/XL/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 sierpnia 2010 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r., Nr 179, poz. 4680 i zarządzeniem nr 0050.23.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 10.03.2017 w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przebiegu projektowanej Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mokrą do ul. Wyszyńskiego w Gminie  Radzymin. 

 

 

BURMISTRZ RADZYMINA

informuje Mieszkańców o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących przebiegu projektowanej
Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mokrą do ul. Wyszyńskiego

1. Termin konsultacji:

od  29 marca 2017 r. do 11 kwietnia 2017 r.

2. Do konsultacji społecznych przedstawiane są trzy warianty przebiegu Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mokrą do ul. Wyszyńskiego w Gminie Radzymin.

3. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny. W konsultacjach mogą brać udział:

1) osoby zamieszkujące na terenie Gminy Radzymin, posiadające czynne prawo wyborcze w wyborach do władz Gminy,
2) grupy interesariuszy, których uczestnictwo w konsultacjach jest szczególne pożądane z punktu widzenia  tematyki konsultacji:
• właściciele nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, na których planowany jest jeden z wariantów realizacji przedmiotowej inwestycji;
• właściciele nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych sąsiadujących z jednym z wariantów realizacji przedmiotowej inwestycji.

4. Konsultacje prowadzone będą w formie:

1) elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, dostępnego na platformie internetowej do konsultacji społecznych – sondaż on- line, potwierdzany jednorazowym hasłem SMS;
2) pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w postaci papierowej dostępnego w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (pokój nr 34) wraz z weryfikacją tożsamości na podstawie dowodu osobistego;
W przypadku udziału w konsultacjach społecznych osób niepełnosprawnych, pracownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej, obsługującego konsultacje udziela pomocy w wypełnianiu formularza konsultacyjnego. Dane do kontaktu: tel.: 22 786 62 92/93 wew.163, kom.: 600 933 916, e- mail: inforadatradzymin [dot] pl  lub hgrzelakatradzymin [dot] pl

3) otwartego spotkania z interesariuszami, umożliwiającego zdobycie wiedzy na temat konsultowanego przedsięwzięcia i wyrażenie opinii.

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00
w Sali Konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Radzymin Pl. T. Kościuszki 2
(pok. nr 23, II piętro
)

5.  Celem przeprowadzenia konsultacji jest umożliwienie partycypacji społecznej w procesie projektowym przebiegu Drogi Północnej na odcinku określonym powyżej poprzez:
1) informowanie społeczności lokalnej o planowanej inwestycji drogowej;
2)   poznanie opinii mieszkańców o sprawie objętej konsultacjami, tak aby:
-  stworzyć płaszczyznę bezpośredniego współuczestnictwa i zaangażowania mieszkańców w podejmowaniu decyzji w sprawach przedmiotowej inwestycji drogowej;
-  kształtować postawy współodpowiedzialności mieszkańców za rozwój gminy;
- zmaksymalizować efektywność i trafność procesu decyzyjnego.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie upublicznione na stronie internetowej www.konsultacje.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.radzymin.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Radzymin.

Zapraszam  do aktywnego działu w konsultacjach

Burmistrz Radzymina
Krzysztof Chaciński

Zarządzenie Nr 0050.23.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 10.03.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przebiegu projektowanej Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mokrą do ul. Wyszyńskiego w Gminie Radzymin

  

Powrót na górę strony