Kalendarz konsultacji

Wrzesień 2018

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Konsultacje społeczne w punkcie konsultacyjnym w Nowym Jankowie w dniu 16 i 17 września 2017 r.

26.09

Konsultacje społeczne w Gminie Radzymin projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu  Nowy Janków, zorganizowane w ramach projektu  pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, dofinansowanego ze środków UE.

Konsultacje  społeczne w punkcie konsultacyjnym  w Nowym Jankowie w dniu 16 i 17 września 2017 r.

W ramach konsultacji społecznych (II etap konsultacji obejmujący tzw. wyłożenie planu) zorganizowany został Nowym Jankowie, zgodnie z Indywidualnym Planem Konsultacji (stanowiącym podstawowy dokument w realizowanym projekcie z UE pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”), punkt konsultacyjny w dniach 16 i 17 września 2017 r.

Uruchomienie punktu konsultacyjnego w sobotę i w niedzielę miało na celu zapewnienie możliwości  wzięcia udziału w konsultacjach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Janków przez osoby , który nie mogły przybyć do punktu w dniu 26 sierpnia lub nie będą mogły przybyć do Urzędu w czasie wyłożenia projektu planu, a także umożliwienie indywidulanej rozmowy z urbanistą czy merytorycznymi pracownikami Urzędu. Z tego powodu punkt działał w różnych godzinach – przed południem i po południu.

Przez ten okres funkcjonowania punktu odwiedziło nas około trzydzieści osób – mieszkańców Nowego Jankowa lub  właścicieli gruntów objętych zmianą planu. Poruszano przede wszystkim tematykę rozwiązań w zakresie organizacji ruchu i  rozwoju infrastruktury technicznej, głównie drogowej. Konsultanci  uzasadniali w trakcie dyskusji  przyjęte zapisy planu, odnosząc się do szeregu czynników i uwarunkowań, w tym czynników  formalno- prawnych, funkcjonalnych  środowiskowych i społecznych.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również przygotowane w ramach projektu unijnego wizualizacje. Co ciekawe, uczestnicy konsultacji podkreślali konieczność poprawy warunków życia, powstawania nowych miejsc pracy oraz funkcjonowania ponadlokalnego i lokalnego układu komunikacyjnego.

Z punktu widzenia władz samorządowych  bardzo ważnym faktem jest skorelowanie wyników dotychczas wykonanych prac planistycznych  z oczekiwaniami uczestników konsultacji społecznych.

Zapraszamy do galerii zdjęć

Opracowanie:
Halina Grzelak - kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej

Powrót na górę strony